Bezpečné daně

Naším posláním je poskytovat vysoce odbornou, profesionální , efektivní a bezpečnou službu , která našim klientům zajistí identifikaci daňových rizik, komplexní návrh řešení daných oblastí a průběžnou péči o tuto oblast v dlouhodobém horizontu spadající do legislativy České republiky.

DŮSLEDNÁ A KOMPLEXNÍ ANALÝZA ČINNOSTÍ, PROCESŮ A SYSTÉMŮ FIRMY DOTÝKAJÍCÍ SE DAŇOVÉ PROBLEMATIKY SPOLEČNOSTI.

Dle této analýzy můžeme identifikovat, ověřit a garantovat bezpečnost jednotlivých oblastí, včetně návrhů na zlepšení efektivnosti a využitelnosti těchto procesů pro firmu jak z hlediska správného posouzení daňových případů, dlouhodobého nastavení bezpečného prostřední identifikující příslušné rizika a schopnost samostatného řešení opakovaných rizik a oblastí. Cílem je dále i poskytování průběžného informačního daňového servisu.

ZÁKLADNÍ HODNOTY, ZE KTERÝCH VYCHÁZÍME

Odbornost, spolehlivost, služba, profesionalita, nezávislost, efektivnost, důslednost, schopnost analyzovat a realizovat příslušná opatření.

NÁŠ PŘÍSTUP

Při poskytování našich daňových služeb se vždy snažíme připravit pro klienta takové řešení, které v daném okamžiku a v závislosti na informacích, které máme k příslušnému okamžiku k dispozici, považujeme za nejlepší, bezpečné a udržitelné.
Toto, prosím, mějte na paměti, pokud budete v budoucnu námi doporučené řešení hodnotit. Pokud nejsme stoprocentně přesvědčeni, že můžeme klientovi pomoci s řešením jeho problémů, spolupráci vůbec nezahájíme, popřípadě ji ukončíme či doporučíme její řešení příslušným odborníkem. Nerozlišujeme naše klienty na malé a velké, na více důležité a méně důležité. Každý, kdo akceptuje naše podmínky, od nás dostane maximum našich schopností. Naše činnost je podnikáním s cílem dosažení přiměřeného zisku. Cena za naše služby musí odrážet hodnotu poskytnutých služeb a zároveň musí být klientem považována za odpovídající. Chceme konkurovat především kvalitou svých služeb.