Při poskytování našich služeb se vždy snažíme připravit pro klienta takové řešení, které v daném okamžiku a v závislosti na informacích, které máme k příslušnému okamžiku k dispozici, považujeme za nejlepší, bezpečné a udržitelné.

Toto, prosím, mějte na paměti, pokud budete v budoucnu námi doporučené řešení hodnotit. Pokud nejsme stoprocentně přesvědčeni, že můžeme klientovi pomoci s řešením jeho problémů, spolupráci vůbec nezahájíme, popřípadě ji ukončíme či doporučíme její řešení příslušným odborníkem. Nerozlišujeme naše klienty na malé a velké, na více důležité a méně důležité. Každý, kdo akceptuje naše podmínky, od nás dostane maximum našich schopností. Naše činnost je podnikáním s cílem dosažení přiměřeného zisku. Cena za naše služby musí odrážet hodnotu poskytnutých služeb a zároveň musí být klientem považována za odpovídající. Chceme konkurovat především kvalitou svých služeb